Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie obce > Památky

Památky

Ministerstvo kultury jako příslušný orgán státní správy na úseku státní památkové péče prohlásilo kostel sv. Markéty, litinový kříž s kamenným podstavcem a pozemek hřbitova v Obci Čermná ve Slezsku za kulturní památku rozhodnutím ze dne 30.1.2007. Další kulturní památkou v obci je socha sv. Jana Nepomuckého.

Kostel sv. Markéty

Kostel sv. Markéty - foto z roku 1968

Kostel sv. Markéty z roku 1792 se nachází uprostřed obce. Jedná se o hodnotnou jednolodní sakrální architekturu s jednou hlavní lodí s plochým stropem. Prostor presbytáře je zaklenut s lunetami nad okny v podélných fasádách a je od hlavní lodi oddělen triumfálním obloukem. Vstup do kostela je pod věžím do zaklenuté předsíně, nad hlavním vstupem je čtvercová věž se zvonicí. Při vstupu do kostela je kůr s varhanami. Při západní fasádě je sakristie a depozitář s oratořemi v patře. Vstup na kůr je točitým dřevěným schodištěm, do věže a do zvonice je kruhové schodiště. Střechu kostela tvoří stojatá stolice s vaznými trámy skrytými pod dřevěnou podlahou. V současné době prochází kostel rekonstrukcí.

 

Litinový kříž s kamenným podstavcem

Litinový kříž s kamenným podstavcem

Litinový kříž s kamenným podstavcem

Litinový kříž s kamenným podstavcemKříž je vysoký cca 4,5m, sestává z kamenného podstavce a litinového pilíře na vrcholu. Podstavec je složen ze 4 pískovcových kusů; je zdoben reliéfem apokalyptického beránka s kruhovým medailonem obklopeným množstvím paprsků s monogramem Krista IHS s křížem nad trianglem a srdcem pod ním. Na vrcholu je perforovaný litinový kříž s korpusem Krista a nápisem INRI.

 

 

 

 

 

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana NepomuckéhoSocha sv. Jana NepomuckéhoSocha sv. Jana Nepomuckého z roku 1853 je zobrazena podle standardního ikonografického schématu. Světec je oděn do keriky, přes ní má navlečenou rochetu a přes ramena má přehozený krátký plášť (mozzeta) sepnutý na prsou sponou. V levé ruce drží mučednickou ratolest a krucifix. Prst pravé ruky přikládá k ústům jako symbol mlčenlivosti. Světec je postavený na nízkém čtvercovém podstavci s jednoduše profilovanou patkou. Funkci hlavice zde plní profilovaná římsa.

V roce 2006 proběhla rekonstrukce litinového kříže a sochy sv. Jana Nepomuckého. Obě sochy se nakláněly dozadu a hrozilo jejich pádu. Při restaurování byly sochy rozebrány na jednotlivé díly a po vytvoření nových základů byly opět sesazeny na čistě vápennou maltu. V další fázi byly vytmeleny všechny defekty, které narušovaly integritu díla. Na závěr byly památky ošetřeny biocidním postřikem a nejvíce exponovaná místa byla napuštěna hydrofobizačním prostředkem proti vnikání srážkové vody.

Při restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého byla objevena vnitřní schránka, ve které byl uložen soubor historických mincí. Nejstarší z nich byla z roku 1826.vnitřní schránka

vnitřní schránka

 

K těmto nalezeným a následně ošetřeným mincím byly 13. září 2006 přidány a vloženy zpět do schránky mince v rozmezí 0,5 - 50 Kč.